• Cts. May 25th, 2024

Ödemiş’in İlk ve Tek Kültürel Çıkış Noktası!

ÖTO TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI ÖDEMİŞ FAHRİ TANITIM KURULU ÜYESİ OLDU.

Bynehir nagehan sayal

Kas 27, 2021

Ödemiş Ticaret Odası Başkan’ı Rıfat Eriş Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı İzmir Temsilcisi Emekli Albay Sayın  Gültekin AŞER’ i ağırladı. Yeni oluşturulan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Ödemiş Fahri Tanıtım Kurulu Üyesi olan Rıfat ERİŞ’e kurul ve Vakıf çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin savunma sistem ve ürünlerini modern teknolojiye dayalı olarak geliştirmek için kurulan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıfları birleştirilerek 1987 Yılında faaliyetlerine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı olarak devam etmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın amacı, 3388 sayılı Kanun ile; “Milli harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah, araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak üzere milletimizin maddi ve manevi desteğini sağlamak” olarak belirlenmiştir.

TSK Güçlendirme Vakfı, kuruluşundan bugüne kadar ulusal savunma sanayi alanında stratejik yatırımlar gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmektedir. Vakıf, söz konusu yatırımlarını etkin bir şekilde yöneterek, her biri dünyada ve ulusal alanda söz sahibi, hem yerli hem de milli şirketler konumuna ulaştırmıştır. Bugün itibariyle Türkiye’de bulunan ve her biri savunma sanayimizde önemli alanlarda faaliyet gösteren 6 bağlı ortakları şu şekildedir; ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN,İŞBİR, ASPİLSAN

Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün artırılması amacıyla, yeni yatırımlar yapmak, sermayedarı olduğu şirketlerinin etkin gözetimini, stratejik yönlendirilmesini, aralarında işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak savunma sanayiinde gerekli yetenekleri kazanmalarına, sürdürülebilir büyümelerine ve hisse değerlerinin artmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadırlar.