• Paz. Nis 14th, 2024

Ödemiş’in İlk ve Tek Kültürel Çıkış Noktası!

ÖDEMİŞ KENT KONSEYİ’NDEN TÜM KURUM VE KURULUŞLARA ÇAĞRI!

ÖDEMİŞ’İN İL YAPILMASI İÇİN ORTAK ÇALIŞMA BAŞLATILMALI

Ödemiş Kent Konseyi Yürütme Kurulu 18.08.2022 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında Ödemiş’in il yapılması konusunu gündemine aldı. Küçükmenderes Havzası’nda il olmaya en uygun ilçenin Ödemiş olduğu değerlendirmesinde bulunan kurul üyeleri, bu konuda Ödemiş’teki tüm kurum ve kuruluşların ortak çalışma yapması gerektiğini vurgulayarak bir bildiri kaleme aldılar.
Ödemiş’in il olma konusunun tüm hemşehriler tarafından gündemde tutulması gerektiği düşüncesinden hareketle kaleme alınan bildiri ise şu şekilde:
“Ödemiş’i bulunduğu coğrafi konum, sahip olduğu ekonomik faaliyet yoğunluğu, nüfus yapısı, tarihi, turistik ve kültürel özellikleriyle havzamızda il olmaya en uygun ilçe olarak görüyoruz. Yakın geçmişte Aydın’ın Nazilli ilçesinde yerel otoritelerce başlatılan kamuoyu çalışmaları Ödemiş halkı olarak bizim de bu konuyu ciddiyetle gündeme getirmemiz gerektiğini göstermiştir. Zira Nazilli Belediye Başkanı Sayın Kürşat Engin Özcan komşu ilçelerimiz olan Kiraz ve Beydağ’ı ziyaret etmiş belediye başkanlarından destek istemiştir. Büyükmenderes havzasında yer alan Nazilli’nin il olması durumunda Küçükmenderes havzasında bulunan Beydağ ve Kiraz ilçelerimizi de kapsaması düşüncesini coğrafi ve ekonomik açıdan doğru bulmadığımızın bilinmesini istiyoruz. İl çalışmaları yapılırken coğrafi durum dikkate alınmalı ve sadece komşuluk durumu değil dağ, ova ve benzeri yer şekillerinin belirlediği doğal sınırlar göz ardı edilmemelidir. Ödemiş’in il olması durumunda kapsaması muhtemel olan komşu ilçelerimizin başka bir ilin sınırları içinde kalması Ödemiş’in il yapılma ihtimalini de zayıflatacak olup, Ödemiş kamuoyunun bu konuda duyarlı olması gerekmektedir.
Ödemiş’in il yapılması konusu Nazilli’den çok daha önce yakın tarihimizde birçok kez gündeme gelmiş ve zaman içinde gündemdeki yerini kaybetmiştir. Gelinen noktada il sayısının artırılması konusu yeniden çeşitli siyasi çevrelerce konuşulmaktadır. Türkiye’de il idaresinin kanunla kurulması gerekliliğinden hareketle bu alanda karar verici olan Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Yakın gelecekte Türkiye’de il sayısının artırılmasına dair yetkililerce atılan somut bir adım ya da verilen bir karar yoktur. Bu gerçeklerden hareketle Ödemiş’in ya da herhangi bir ilçenin il yapılması yönünde başlatılacak kamuoyu çalışmalarının kısa vadede bir sonuç vermeyeceğini değerlendiriyoruz ve konunun uzun vadeli düşünülmesi gerektiğinin altını çiziyoruz.
Ödemiş Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak Ödemiş’teki kurumları, sivil toplum kuruluşlarını ve siyasi partileri Ödemiş’in il yapılması konusunda uzun vadeli ortak bir çalışma başlatmaya ve tek ses olmaya davet ediyoruz. Ödemiş’teki tüm kurumların temsilcilerinden oluşan Ödemiş Kent Konseyi olarak ilçemizin il olması yolunda atılacak tüm adımlarda öncü rol üstlenmeye hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”