• Sal. Tem 16th, 2024

Ödemiş’in İlk ve Tek Kültürel Çıkış Noktası!

Mustafa Turan – Hayat Yerelde Yaşanıyor

Byadmin

Haz 20, 2021

Ödemişspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ve Ödemiş Meclis Üyesi Sn. Mustafa Turan 15.06.2021 Tarihinde Basına Verdiği Yemekte Kısa Bir Açıklama yaparak, 28 Haziranda yapılacak olan Seçimli Genel Kurulda başkan adayı olduğunu açıkladı. Basına yaptığı kısa açıklamadan sonra basın mensuplarının detaylı bir yazı dağıtıldı. Yemekli basın toplantısında Sn.Turan, Yüzde100bülten ve 3tvtr’nin Sorularını Yanıtladı.

Soru: Aynı Ekibi Farklı Başkanla Görüyoruz, Yanılıyor Muyum?

Cevap: Bu Benim Şahsi Tercihim, Başkan Adayı Olmak İstedim. Arkadaşlarla da Parça Parça Küçük Küçük İstişarelerde Bulunduk. Böyle Bir Oluşumun İçinde Olmaya Karar Verdik. Olayın Özeti Bu…

Soru: Mevcut Kent Konseyi Neyi Eksik Yapıyordu da Yeni Başkan Seçmek Yoluna Gidildi..

Cevap: Neyin Eksik Olduğunu Masaya Koymaktan Ziyade Daha Fazla Bir Şeyler Yapabilmek İçin Burada Olduğumu Düşünüyorum Ve Arkadaşlarımda Böyle Düşünüyor Bundan Eminim.

Mevcut Başkanın İyi Yaptığı Muhakkak Artı Çalışmaları Vardır, Bunlar Yatsınamaz. O İyi Ya Da Kötü Yaptı Demek İçin Burada Değiliz. Biz Daha İyisini Yapabilmek İçin Çaba Göstereceğiz. Onun İçin Bu Yola Çıktık.

Soru: Adaylığınızı Açıklamadan Önce Sn. Taşlı İle Bir Araya Geldiniz Mi? Ya Da Telefonla Konuştunuz Mu?

Cevap: Bir Araya Gelmedik Ancak Telefonda Dört Beş Kez Ve De Uzun Uzun Konuştuk. Kırıldığı Noktalar Olduğunu, Dışarıda Bırakıldığını, Dışlandığını, Üzüldüğünü Söyledi, Dostane Şekilde Çözmek İçin Çaba Sarf Ettik. Sağ olsun Kendisi De Çok Duyarlı Davrandı. Bir Arada Hareket Edelim Diye De Konuştum, Ancak O Bizim Gibi Düşünmediğini İfade Etti Ve Ben De Başkan Adayı Olacağımı Kendisine Söyledim. Herhangi Bir Kırgınlık Yoktur. Sonuçta Abimiz, Tanıdığımız Ve Sevdiğimiz Birisidir.

BASIN AÇIKLAMASI

Hayat yerelde yaşanıyor. Yerele dönüş yani öze dönüş giderek hızlanıyor. Yerelde demokrasinin, ortak yaşam kültürünün, katılımcılığın, birlikte yönetim anlayışının en güzel unsuru da Kent Konseyleridir.

Geçmişi Yerel Gündem 21’e dayanan kent konseyleri günümüzde ortak akılla birlikte gelişmenin, birlikte ilerlemenin aslında en önemli ipuçlarını bizlere veriyor. Sürdürülebilir kalkınmanın yerelden sağlanması fikrine dayanan kent konseyleri öncelikle Yerel Gündem 21 organizasyonları olarak kurulmuş olup, 2005 yılında kabul edilen belediye kanununun 76.maddesiyle günümüzdeki biçimini almış ve kurulmaları zorunlu hale getirilmiştir. 2006 yılında kent konseylerinin kuruluş ve organizasyon yapısında standardı sağlamak için bu alanı düzenleyen bir yönetmelik çıkarılarak kent konseylerinin gelişime açık yapısına uygun şekilde çerçeve bir mevzuat oluşturulmuştur.

Kentine sahip çıkma anlayışını, katılımcılığı ve uzlaşı kültürünü tesis etmek için kurulan kent konseyleri kamu tüzel kişiliğini haiz olmamakla birlikte kentteki tüm paydaşlarından oluşan genel kurul, başkan ve yürütme kurulu tarafından yönetilir ve faaliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duyacağı ayni ve nakdi destek ilgili belediye tarafından karşılanır. Bu yönüyle kent konseylerinin en yoğun ilişki içinde olduğu kurum belediyelerdir diyebiliriz. Bu ilişki hiyerarşik yönden iki kurum arasında ast üst ilişkisi manasına gelmemekte olup, kent konseyleri ile belediyeler arasında dayanışmayı ve uzlaşmayı gerekli kılmaktadır.

Birlikte yönetmenin ve üretmenin yıllardır en güzel örneği ve yansıması olan kooperatifçilikten gelen birisi olarak birlikte demokrasinin, çoğulculuğun, iletişimin, fikirler geliştirmenin, farklı fikirlere saygı duymanın, çözümde ortaklığın gücüne her zaman inandım. Tıpkı bir üretim kooperatifi gibi kent konseyinin de kentin geleceğine dair fikirler üretmesi, sorunlara ışık tutması, çözüm önerileri sunması, bu fikir ve önerileri ilgili kurumlara ileterek uygulanmasını takip etmesi kent için önemli bir kazançtır.

Kent konseyleri kentin güncel sorunlarını ya da ihtiyaçlarını konu edindiği gibi kentin geleceğine yönelik sorulara da cevaplar geliştirme işlevine sahiptir. Yani mevcut durumun daha iyiye götürülmesi hususunda olduğu gibi, kentin daha güzel bir geleceğe eriştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması konusunda da görevlidir. Demokrasinin şemsiyesi altında tüm hemşerilerimizin kendilerini ifade edebileceği, bağımsız bir alan olarak gördüğüm Kent Konseyi, kentimiz Ödemiş’in demokrasi ve ortak akıl meydanıdır. Bu demokrasi ve ortak akıl meydanında başta gençlerimiz, kadınlarımız, kıdemli hemşehrilerimiz ve engellilerimiz olmak üzere herkese yer vardır. Ödemiş Kent Konseyi kişi gruplarının sorun, ihtiyaç ve beklentilerini dile getirebileceği ve ortak çözüm arayabileceği bir platfrom olduğu gibi; tarım, çevre, turizm, kültür-sanat gibi alanlarda da ortak akla dayalı fikirlerin ve projelerin oluşturulabileceği, tüm sektörlerin söz sahibi olabileceği çok aktörlü bir eylem ve düşünce merkezi olmaya uygun yapıdadır. Ödemiş’te kent konseyimizin gönüllü katılımcılara açık olan meclis ve çalışma gruplarının toplumun her kesiminden daha geniş ve daha aktif bir katılımla ilerlemesi ihtiyacı ortadadır. Buna ek olarak yarının büyükleri olan çocuklarımızın gelişimi, özgüvenlerinin artırılması, kendileri ilgilendiren konularda karar süreçlerine katılımlarının sağlanması ve demokrasi anlayışını özümseyerek büyümelerini sağlamak için geniş katılımlı şekilde bir çocuk meclisi kurulması bence çok önemli bir ihtiyaçtır. Önemli ihtiyaçlardan bir diğeri de kadına yönelik şiddetle mücadele, çocuk haklarının korunması, kıdemli hemşehrilerimiz olan yaşlılarımızın hayatlarının kolaylaştırılması, engelli bireylerimizin hayat standartlarının iyileştirilmesi, gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması, sokak hayvanlarının korunması, doğal çevrenin korunması gibi konularda farkındalığı sürekli canlı tutmak, fikir ve eylem geliştirirken bu alanlara her zaman öncelik tanımaktır. Kent Konseyi’nin genel kuruldan genel kurula hatırlanan bir alan olmakyerine yürütme kuruluyla, meclis ve çalışma gruplarıyla yılın 12 ayı katılımcı demokrasi esasıyla Ödemiş için çalışan bir yapı haline gelmesi hepimizin kazancı olacaktır.

Kent konseyine üye belediyemiz, kurumlarımız, siyasi partilerimiz, derneklerimiz, vakıflarımız, odalarımız, sendikalarımız, muhtarlarımız, yüksekokullarımız ve yerel basınımızla iletişimin güçlendirilmesi bu anlamda önceliklerim arasındadır.

İletişimin güçlenmesi; önce konsey çalışmalarına aktif katılımın sağlanmasını ardından da halkın karar alma süreçlerine katılmasını, kente dair bilgi birikiminin artmasını ve ortak projeler üretme kültürünün gelişmesini sağlayacaktır. Kent Konseyi’nin temel amaçları arasında olan hemşehrilik bilincinin yükseltilmesinin yolu da katılımın güçlenmesinden geçmektedir. Hemşehrilik bilincinin yükseltilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, kentin toprağına, havasına, suyuna sahip çıkılması gibi temel hedeflere ek olarak; sürdürülebilir kalkınma için kent kararlarının alınması yolunda taşın altına elini koyan bir anlayışın artık yüksek sesle dile getirilmesi gerektiğine inanıyorum. Aktif katılımla ilerleyen Ödemiş Kent Konseyi ile hem şehrilerimizin karar verme sürecinde yüksek oranda yer alması, her türlü proje ve uygulama konusunda toplumsal denetimin bir parçası olması da yerel demokrasi için en büyük zenginliğimiz olacaktır.

Tarım ve hayvancılıkta merkez konumda olan kentimize üçüncü bir sektör olarak turizmin kazandırılması, kentimizin tanıtımı, ortak değerimiz ve zenginliğimiz Birgi’nin UNESCO hedefine yol alması ve diğer kentsel gelişim alanları konusunda Ödemiş Kent Konseyi’nin katkı ve önerileriyle oluşacak kent kararları geleceğe ışık tutacaktır.

Tüm bu hedeflerimiz için Ödemiş Belediyemiz başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, odalarımızla, muhtarlarımızla, sendikalarımızla, derneklerimizle iletişimimizi her zaman canlı tutacağız. Aklın ve bilimin ışığında düzenleyeceğimiz etkinliklerle Ödemiş Kent Konseyi, Ödemiş’in yaşayan demokrasi ve ortak akıl meydanı olarak yaşam kültürümüzün bir parçası olacaktır.

Kent Konseylerinin temel amaçlarından olan, kentin ve kentlinin hak ve hukukunu koruma, hemşehrilik bilincini geliştirme ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlama hedeflerini daima önde tutan, katılımcılığın, ortak aklın ve çok sesliliğin gücüne inanan bir anlayışla gece-gündüz çalışmak için adayım.


Mustafa Turan
Ödemişspor Kulübü Başkan Yardımcısı

By admin