• Cts. May 25th, 2024

Ödemiş’in İlk ve Tek Kültürel Çıkış Noktası!

EĞİTİM SEN ÖDEMİŞ, “İŞSİZLİĞE VE YOKSULLUĞA HAYIR”…

Bynehir nagehan sayal

Ara 13, 2021

Ödemiş Eğitim Sen Temsilciliği Ödemiş Öğretmenevi önünde İşsizliğe, yoksulluğa hayır geçinemiyoruz diyerek imza kampanyası ve basın açıklamasında bulundular. Eğitim Sen Ödemiş temsilcisi Tayfun Bengi, “ Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Daha ötesi yok. Nefes alamaz hale geldik. Yoksulluğumuzun, işsizliğimizin en önemli nedenlerinden biri öfkemizi, tepkimizi, çığlığımızı duyurmamak! Sessizliğimiz iktidarı daha da pervasızlaştırıyor. Bu sessizliği artık dur demeliyiz! KESK olarak, sesimizi daha da yükseltecek, ses olan her yerde sese ses katacağız. İktidar derhal istifa etmeli, erken seçim kararı almalıdır. Çok acil ve asgari olarak çalışanların ücretlerine son iki yılda yaşanan kayıpları telafi edecek zam yapılmalıdır. İstihdamı artıracak acil önlemler alınmalıdır. Asgari ücret Ocak ayı beklenmeden, insanca yaşayacak bir tutara çıkarılmalı, vergiden muaf tutulmalıdır. Mal ve hizmetlere son iki yılda yapılan zamlar geri çekilmeli, denetim sağlanmalıdır. Elektrik, doğalgaz ve suyun bir kısmı devlet ve belediyeler tarafından karşılanmalıdır. Herkese yaşanabilir bir ücret düzeyinin altında olmamak kaydıyla “ temel gelir güvencesi “ verilmesi için bütçeden kaynak ayrılmalıdır. Kamu hizmetlerine ve piyasalaştırılmasına, tasfiyesine ve özelleştirme soygununa son verilmelidir. Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan pay acilen artırılmalıdır. Lisans ve ön lisans mezunu tüm kamu emekçilerinin ek göstergesi 3600’e çıkarılmalıdır. Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe hayata geçirilmelidir. Toplumsal barışı sağlayacak acil demokratik adımlar hayata geçirilmelidir. Evrensel sendikal hak ve özgürlüklerle uyumlu, grev hakkı ile tamamlanmış gerçek bir toplu pazarlık sistemine geçilmelidir. İşsizliğe, Yoksulluğa Hayır, Emekten, Halktan Yana Bütçe İstiyoruz.  18 Aralık’ta Saat: 13.30 da Gündoğdu Meydanındayız”