• Cts. Eyl 23rd, 2023

Ödemiş’in İlk ve Tek Kültürel Çıkış Noktası!

Bekir Keskin

  • Home
  • 1936 Yılında Adagide

1936 Yılında Adagide

Ulusal Gazetelerin 1930’lu yıllara ait nüshalarında, Ödemiş ve çevre yerleşimlerle ilgili çok sayıda haber ve röportaja rastlanmaktadır.Cumhuriyetin ilk yıllarında Ödemiş’teki gelişim ülke boyutunda takdir ediliyor, gerçekleştirilen hizmetlere dikkat çekiliyordu. Anadolu…

Ödemiş Türk Ocağı – 1912-1931

Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyıldan itibaren giderek zayıflaması ve Fransız İhtilâli’nden sonra Avrupa’da yükselen milliyetçilik hareketleri, Balkanlardan başlamak üzere; Hıristiyan ve Türk olmayan Müslüman tebaa arasında ayrılıkçı fikirlerin yayılmasını hızlandırdı. Bunların…

Ödemiş’te Veba Salgınları

Veba, kolera ve sıtma başta olmak üzere salgın hastalıklar; tarih boyunca tüm Osmanlı ülkesinde olduğu gibi Ödemiş çevresinde de eksik olmamıştır. Küçükmenderes Yöresi’nde 16. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasında çok…

1932 yılı Tarım Planlamasında Ödemiş için Kendir Üretimi

1930-1933 dünya ekonomik bunalımından diğer kapitalist ülkelerin aksine Sovyetler Birliği, planlı kalkınmaya yönelik devletçi bir ekonomiye sahip oluşu nedeniyle çok az etkilenmişti. Türkiye; henüz sanayileşemediği ve tarım ağırlıklı bir ekonomiye…

1932 Yılında Ödemiş’te Toprak Reformu

1929-1932 Dünya Buhranı ile beraber köylü gittikçe fakirleşerek, tohum ve tarla kira masraflarını bile karşılayamaz hale gelmişti. Tarım, temel olarak küçük köylü üretimine dayanmaktaydı. Ekilip-biçilen küçük tarla veya bahçeler aile…

Yunanlı Bir Yazardan Çakıcı Romanı…

1934 yılında İzmir Ticaret Postası Gazetesi’nde Zeynel Besim Sun’un tefrika halinde yayımlanan Çakıcı Mehmet Efe romanından sonra, 1936 yılında Halkın Sesi Gazetesi’nde başka bir Çakıcı romanı tefrikası yayınlanmıştı. Zeynel Besim’in…